Každý člen hlídky si vylosuje a určí 1 obrázek stopy, stromu nebo rostliny.

Za každý nesprávně určený obrázek obdrží hlídka 1 trestný bod (max. 5 trestných bodů). Pomoc jiným členem hlídky se hodnotí jako nesprávná odpověď.

Při hodnocení správnosti odpovědí je nutno, aby soutěžící odpověděl přesným názvem, tak jak je uveden v OZ. Není brán zřetel na to, zda soutěžící použil jednotné či množné číslo názvu obrázku.

Přidělení obrázků dle kategorie:
Přípravka a mladší – 1 – 9
Starší – 1 – 18
Dorost – 1 – 24