Každý člen hlídky si vylosuje a určí 2 turistické nebo topografické značky.

Za každou nesprávně určenou značku obdrží hlídka 1 trestný bod (max. 10 trestných bodů).
Pomoc jiným členem hlídky se hodnotí jako nesprávná odpověď.

Při hodnocení správnosti odpovědí je nutno, aby soutěžící odpověděl přesným názvem topografické značky, tak jak je uveden v OZ (např. na značku č. 25 není možno odpovědět pouze hájovna – správná odpověď je hájovna, myslivna). Pořadí jednotlivých názvů může být přehozeno, název však musí být kompletní. Není brán zřetel na to, zda soutěžící použil jednotné či množné číslo názvu značky.

Přidělení značek dle kategorie:

Přípravka: 1 – 10

Mladší 1 – 15

Starší – 1 – 25

Dorost – 1- 40