kestany29.5.2011023

Počet mladých hasičů se zvýšil na 20. A tento rok jsme se zapojili do pohárových soutěží …

11. 5. 2011 jsme se zapojili do květinového dne Ligy proti rakovině Praha. Kvítky jsme prodávali v Dobrošově a Klisinci.

15. 5. 2011 se v KD Hrazánky uskutečnilo vystoupení ke Dni matek, kde jsme zahráli pohádku o Perníkové chaloupce a děti předvedly, co všechno umí.

V sotěži PO očima dětí obsadila K. Švehlová 1. místo v okresním a krajském kole v kategorii L1 (literární dílo).

Přivítali jsme prázdniny, vyrazili na rafty, zúčastnili se mnoha soutěží, prošli si Pohádkový les, uspořádali Dostřinou, lampionový průvod a oslavili Silvestra.

V pohárových soutěžích, které měly 6 kol, mladší obsadili celkové 5. místo a starší skončili 3.!