2009a

Historie mladých hasičů SDH Dobrošov ze začala psát 22. 5. 2009. Tehdy jsme se poprvé sešli, aby děti mohly proniknout do tajů požárního sportu. Začínalo 12 dětí (V. Vošahlíková, M. Vošahlíková, F. Vošahlík, K. Švehlová, A. Švehlová, M. Švehlová, J. Švehla, M. Švehla, D. Strachalla, E. Strachallová, K. Mrzenová, T. Mrzena). Zpočátku se děti vrhly na základnu ze všech stran, ale brzy vše správně pochopily a každý ukázněně a vzorně plnil, co mu bylo svěřeno. Díky tomu jsme se mohli zúčastnit několika soutěží…

13. 6. 2009 jsme vyrazili do Mokřice, odkud jsme si přivezli krásné 3. místo. 20 . 6. 2009 jsme vyzkoušeli domácí soutěž Dobrošovské zatloukání. 8. 8. 2009 uspořádali dobrošovští hasiči Pohádkový les, který jsme si náramně užili! A děti naopak připravily 3. 10. 2009 Bobříka odvahy pro rodiče.

Také jsme se podívali do Milevska k profesionálním hasičům, uspořádali vánoční vyrábění, lampionový průvod, zdobení vánočního stromečku pro zvířátka a rok 2009 jsme ukončili s 18 mladými hasiči (přibyli ještě O. Vošahlík, H. Lípová, M. Dvořák, L. Dvořák, A. Dvořáková, H. Dvořáková) a jejich rodiči oslavou Silvestra.

flower