P6198290

V tomto roce jsme se rozrostli o dalšího člena (M. Kofroň), stali se oficiálními členy SDH Dobrošov a tedy i SH ČMS a naše aktivity se rozjely…

Připravili jsme si naše první divadelní vystoupení (Tři oříšku pro Popelku) a zúčastnili se mnoha soutěží v útocích(Růžená, okrsek, Kovářov, Mokřice, Dobrošov, Hrazany). Také jsme se zapojili do soutěže Požární ochrana očima dětí, kde O. Vošahlík obsadil se svým obrázkem v kategorii M1 krásné 3. místo a K. Mrzenová v kategorii K2 dokonce 2. místo.

Ani v roce 2010 nechyběla exkurze k profesionálním hasičům, tentokrát jsme ale vyrazili do Českých Budějovic, Pohádkový les, lampionový průvod nebo oslava Silvestra. Byli jsme také v lanovém centru Libín, stanovali jsme, navštívili jsme ZOO Praha a někteří sjížděli Vltavu na raftech…