1130252

Letošní Zatloukání bylo spojeno s oslavami 100 let od založení SDH Dobrošov a se setkáním rodáků. Děti letos slaví 15 let. Proto to byla pro některé akce na celý den. Ale většina mladých hasičů dorazila až na odpolední část – tedy na hasičskou soutěž. Ta měla opět dvě kola a v každém se zatloukaly hřebíky.

Během nástupu byly oceněni někteří místní hasiči. Také naše vedoucí Hanka Vošahlíková mezi ně patřila. Byla oceněna za 30 let u hasičů a dostala medaili za zásluhy o výchovu, protože celých těch 15 let mladé hasiče vede.

Pak začalo klání. Na start se postavily všechny naše týmy a každý (kromě přípravky) si vylosoval, co poběží. Někteří běželi to, co obvykle, jiným připadl post pro ně neobvyklý. Nicméně útoky zvládli a mohli si tak na konci dojít pro odměnu. Tou byl především meloun a zmrzlina…

Poz.: Některé fotografie pochází z webu www.jcted.cz.

flower