12

Na okresní kolo jsme se pilně připravovali. Po podzimním kole byli starší i mladší 1. a přípravka 3. Přípravku i mladší čekal pouze požární útok, ale starší museli absolvovat ještě disciplíny CTIF.

Jeli jsme brzy ráno, ale prezence začala později, než měla. Nicméně soutěž probíhala dobře a brzy bylo hotovo. Po poledni jsme jeli domů…

Pířpravka s časem 68,63s obsadila (pro většinu asi naprosto nečekaně – běhají prakticky bez pomoci dospělých) 2. místo a celkově skončila 3. Mladší s časem 28,34s utekli ostatním o nejméně 6s, a tak v okresním kole Plamene brali zlato!

A starší? V požárním útoku CTIF suverénně zvítězili, protože jejich čas 72,02s byl o 30s lepší než čas týmu na 2. místě. Štafetu CTIF také vyhráli, ale jejich čas 89,91s byl rychlejší než čas Milenovic o pouhých 0,08s. Požární útok úplně nevyšel. Čas 33,83s stačil na 4. místo. Když to shrneme: štafeta 4x60m – 1. místo, štafeta dvojic – 1. místo, štafeta CTIF – 1. místo, útok CTIF – 1. místo, požární útok – 4. místo. Tento skělý výkon našim starším zajistil celkové vítězství a postup na krajské kolo Plamene, které se uskuteční 8. 6. v Kaplici!

Pozn.: Některé fotgrafie pochází z webu www.jcted.cz.

flower