pood

Také letos je vyhlášena soutěž POOD. Soutěží se v těchto kategoriích:

1) literární – Určena pro děti a mládež do 18 let. V rámci kategorie L1 – L4 budou do soutěže zařazeny jen literární práce bez doplňujících kreseb, obrázků, fotografií či náčrtů ve formátu A4. U kategorií CX1 a CX2 se jedná o komixové provedení (CX, 10 – 18 let), dle daného obsahového zaměření pro daný ročník soutěže. Soutěžní práce jsou v rámci této kategorie odevzdávány max. ve formátu A3.

2) výtvarná – Určena pro děti a mládež do 18 let.V rámci výtvarné části budou zařazeny pouze soutěžní práce v 2D provedení(nikoliv v 3D provedení – prvky vystupující z plochy, např. i nalepení dalšího kusu papíru) a max. ve formátu A3.

3) zpracování za pomoci digitálních technologií – Určena pro věkovou kategorii 12 až 18 let. Do soutěže budou zařazeny soutěžní práce dle předepsaného formátu, včetně uvedení zdrojů, které jsou v práci použity. Soutěžní práce této části jsou zpracovány na základě obsahového zaměření pro daný ročník soutěže. Kategorie DT3 bude vyhodnocována  pouze na republikové úrovni (práce budou odevzdávány prostřednictvím daného OSH/KSH. (počítačová prezentace ve formátu pptx (DT1) – minimálně 10 a maximálně 20 snímků, počítačové animace ve formátu wmv (DT2) – maximální délka 3 minuty (pro jednotlivce i kolektivy), počítačové modelace ve formátu 3DS, DAE, SKP, OBJ (DT3) – bez určení rozsahu)

Obsahové zaměření tématu DT pro rok 2024: „BEZPEČNÝ DŮM“

Obsahové zaměření je stanoveno pouze pro kategorie : CX, DT1, DT2 a DT3. Pro ostatní kategorie je možné si zvolit jakýkoli námět z celé oblasti integrovaného záchranného systému. Zjednodušeně řečeno můžete udělat dílo, které se týká hasičů.