ZHVB má několik stanovišt:

K1 – Hod na cíl (přípravka)/Střelba ze vzduchovky (mladší, starší, dorost)

K2 – Orientace v přírodě = Turistické a topografické značky + Stopy, stromy, rostliny (všichni)

K3 – Uzlování (všichni)

K4 – Brannost = Přeskok přes vodní příkop (přípravka, dorost) + Překonání překážky po vodorovném laně (mladší, starší, dorost)

K5 – Požární ochrana = Rizika v domácnosti (přípravka, mladší)/Chování při mimořádných událostech (starší, dorost) + Trojúhelník hoření (všichni) + Grafické značky technických prostředků (všichni)

K6 – Základy první pomoci (přípravka, mladší, starší)/Stavy ohrožující na životě (dorost)

K7 – Ochrana obyvatelstva = Záchranářská ulička + Tísňová volání + Evakuační zavazadlo (všichni)

K8 – Orientace v terénu = Přesun podle azimutu (pouze dorost)