Každý člen hlídky si vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků PO a přiřadí ji k odpovídajícímu prostředku. Pokud není možno zabezpečit fyzicky všechny technické prostředky na stanovišti kontroly, mohou být nahrazeny např. fotografiemi nebo obrázky.

Přidělení značek dle kategorie:
Přípravka, mladší – 1 – 5
Starší – 1 – 10
Dorost – 1 – 20

Za nesprávné přiřazení grafické značky obdrží hlídka 1 trestný bod (max. 5 trestných bodů). Pomoc jiným členem hlídky se hodnotí jako nesprávná odpověď.