Každý člen hlídky si vylosuje jednu situaci a ústně sdělí, nejvhodnější telefonní číslo tísňové linky, na kterou bude telefonovat a co na tísňovou linku oznámí. Ve vzoru jsou podtržena slova, která musí zaznít pro správné splnění úkolu.

Pokud závodník některou z odpovědí vynechá, nebo uvede špatně, obdrží hlídka 1 trestný bod (max. 5 trestných bodů).

Při hodnocení správnosti odpovědi je nutno posuzovat význam odpovědi, která nemusí být doslovná podle OZ. Záleží na významu odpovědi („sdělím“ = „nahlásím“ = „řeknu“ atp.). Musí zaznít správné telefonní číslo. Dále jméno volajícího (konkrétní, nebo obecně), co se děje a určení místa (orientačního bodu). Nezáleží na pořadí odpovědí a není podstatné, zda v modelové situaci závodník sdělí smyšlenou adresu, smyšlený kilometr na dálnici atp.