Hlídka sestaví z podkladů totožný trojúhelník hoření jako je na obrázku (strany trojúhelníku mohou být prohozeny).

Za nesprávně sestavený trojúhelník hoření obdrží hlídka 5 trestných bodů. Není možno hodnotit postup, jakým hlídka trojúhelník hoření sestavila (např. kolik členů hlídky trojúhelník sestavovalo, či na které straně trojúhelníků leží která podmínka hoření).