Hlídka má za úkol vytvořit na cvičné tříproudové silnici záchranářskou uličku.

Hlídka přistoupí k obrázku silnice, na které jsou ve 3 pruzích postavená auta, posune auta na silnici tak, aby vytvořila záchranářskou uličku a umístí do místa, ve kterém se vytvořila záchranářská ulička zelenou šipku ve směru jízdy a na ní hasičský vůz.

Za nesprávně vytvořenou záchranářskou uličku obdrží hlídka 5 trestných bodů. Hodnotí se pouze to, zda utvořila hlídka záchranářskou uličku mezi správnými jízdními pruhy. Není možno hodnotit postup, jakým hlídka záchranářskou uličku vytvořila (např. kolik členů hlídky uličku sestavovalo, nebo v jaké vzdálenosti od sebe auta jsou).