Každý člen hlídky si vylosuje jeden obrázek situace a přiřadí správné příznaky a postup při první pomoci. Závodníci přistupují k plnění úkolu jednotlivě.

Příznaky – Za špatně přiřazené příznaky obdrží hlídka 1 trestný bod.
První pomoc – Za špatně přiřazenou první pomoc obdrží hlídka 2 trestné body.
(Dohromady max. 15 trestných bodů)
Pomoc jiným členem hlídky se hodnotí jako nesprávná odpověď.