Každý člen hlídky si vylosuje jeden obrázek situace a přiřadí správný postup při podávání první pomoci. Závodníci přistupují k plnění úkolu jednotlivě.

Za každou špatně přiloženou odpověď, obdrží hlídka za každý případ 3 trestné body (max. 15 trestných bodů). Pomoc jiným členem hlídky se hodnotí jako nesprávná odpověď.